• English

  ABOUT HOW TO GIVE A GOOD FOUNDATION. THE ROLE OF PRICES IN UPBRINGING AND EDUCATION

  One of the first topics of my parents’ workshops was the praise and consequences in the process of education. I do not remember how it sounded exactly, but in general it was about working together with the participants to develop a model of constructive praise and agree whether the consequences of read penalties really make any sense. Despite the fact that some time has passed since the meeting, I often remember this discussion, which turned out to be a valuable experience on my professional path. I asked the parents to think in groups and then share ideas on the forum. The example of the exercise was not my own then…

 • English

  „ALL CHILDREN FALL IN EYES, ALL THE CHILDREN SLEEP.” HOW TO HELP A CHILD TO EASY.

  My motherhood is at the beginning of my path. Although it seems to me that since the birth of my daughter centuries have passed it’s been only the third month since she greeted us in the world. In the whole postnatal recovery, I experienced every moment with Nina as the most beautiful event that met me in my life. Wanted, anticipated and finally with us. Real El Nijo, which turned our everyday life upside down. And so it has already been. We have mastered the art of serving the baby at a dizzying pace, and our days began to run in an unprecedented turbo rhythm. Despite the number of new…

 • Mum and baby

  ,,Wszystkie dzieci mrużą oczka już, wszystkie dzieci śpią.” Jak pomóc dziecku spokojnie zasnąć?

  Moje macierzyństwo jest na początku swojej drogi. Choć wydaje mi się, że od narodzin mojej córki minęły już wieki to dopiero jej trzeci miesiąc, od kiedy przywitała nas na świecie. W całym poporodowym dochodzeniu do równowagi każdą chwilę z Niną przeżywałam jako najpiękniejsze wydarzenie, które spotkało mnie w życiu. Upragnione, wyczekane i w końcu z nami. Prawdziwe El Nińo, które wywróciło naszą codzienność do góry nogami. I tak już zostało. Opanowanie sztuki obsługi bobasa odbyliśmy w zawrotnym tempie, a nasze dni zaczęły przebiegać w niespotykanym dotąd turbo rytmie. Pomimo ilości nowych zdarzeń, wyzwań i zadań tych przewidzianych i nieprzewidzianych od samego początku zadbaliśmy o to, aby stworzyć Małej pewną rutynę,…

 • Mum and baby

  O tym jak postawić dobry fundament, czyli rola pochwały w wychowaniu i edukacji

  Jednym z pierwszych tematów prowadzonych przeze mnie warsztatów dla rodziców była pochwała i konsekwencje w procesie wychowania. Nie pamiętam jak wybrzmiewał dokładnie ale generalnie chodziło o to, aby wspólnie z uczestnikami wypracować model konstruktywnej pochwały i uzgodnić czy konsekwencje czytaj kary rzeczywiście mają jakikolwiek sens. Pomimo tego, że od spotkania upłynęło już trochę czasu bardzo często wspominam tę dyskusję, która okazała się cennym doświadczeniem na mojej drodze zawodowej. Zadałam rodzicom zadanie do przemyślenia w grupach, a następnie podzielenia się pomysłami na forum. Przykład ćwiczenia nie był wówczas moim własnym ale poznanym na studiach. Brzmiał mniej więcej w taki sposób: ,,Wychodzisz z domu i prosisz swoje dziecko, aby odkurzyło dywan. Po…

 • Inspirations

  Kilka inspirujących książek o wychowaniu, edukacji i sztuce dialogu

  Wiele razy spotkałam się z pytaniem jakie książki mogłabym polecić rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym oraz na etapie szkoły podstawowej. Na pierwszy raz wybrałam cztery, które rzeczywiście mają dla mnie znaczenie, często do nich wracam i ponownie zaglądam lub też są prawdziwym odkryciem, którym chcę się absolutnie podzielić. Jest to oczywiście mój subiektywny wybór i osobista opinia na ich temat. Są jednak dla mnie ważną inspiracją w pracy z dziećmi, rodzicami, nauczycielami, a także w życiu prywatnym, od kiedy stałam się mamą małego bobasa. Jeśli potrzebujecie wskazówek jak usprawnić komunikację z własnym dzieckiem, przejąć ,,mądre” przywództwo w rodzinie, wspierać poczucie własnej wartości dziecka oraz rozwijać kreatywne myślenie u waszego ucznia…