• Mum and baby

  Być ważniejszym od Świętego Mikołaja, czyli święta, dzieci i my.

  Nadchodzą święta. Już niedługo poczujemy zapach smażonego karpia, kapusty z grzybami i aromatycznego barszczu. Za chwilę będziemy cieszyć się światełkami na choince, kolorowymi torbami z prezentami i serią świątecznych filmów, które każdego roku goszczą w naszym telewizorze. Pomijam już słynnego Kevina ale ,,Holiday” z Cameron Diaz i Kate Winslet nie może zabraknąć. Uwielbiam ten czas, kocham ten nastrój. Nie przeszkadzają mi reklamy w TV ani kolejne ,,Last Christmas” wydobywające się z samochodowego radia. Ciszę się mrugającymi światełkami, całym tym świątecznym splendorem, pośpiechem i corocznym dylematem ,,Co trzeba ugotować na święta?” ,,Jak się podzielić potrawami?” ,,Co jeszcze kupić?” Nic na to nie poradzę – lubię ten stan. Brakuje mi tylko ostrego…

 • Education

  ,,Ja tu tylko uczę.” O znaczeniu relacji nauczyciela z uczniem, wspólnej przygodzie i starych nawykach.

  Edukacja opiera się na relacji nauczyciel- uczeń przeczytasz, usłyszysz, wiesz. Kiedyś dowiedziałam się od nauczyciela, że zasad budowania relacji i jej znaczenia uczą na psychologii, a nie na rożnego rodzaju studiach nauczycielskich. ,,My tego nie musimy umieć, wiedzieć, znać.” Słowo daję taki wywód padł. Nie chcę tego oceniać ale nie mam wewnętrznej zgody na sprowadzanie edukacji do prostego procesu dydaktycznego ,,Ja mówię- Wy słuchacie; Ja piszę-Wy przepisujecie; Ja oceniam – Wy przyjmujecie”, ,,Ja zadaję – Wy robicie; Ja planuję – Wy czekacie; ,,Ja organizuję – Wy się cieszycie.” Chcąc nie chcą każdy dorosły, który odgrywa ważną rolę w życiu dziecka wpływa na kształtowanie jego osobowości. James Boldwin powiedział, że dzieci…

 • Bez kategorii,  English

  ,,I’m only teaching here.” About the importance of the teacher’s relationship with the student, common adventure and old habits.

  Education is based on the teacher-student relationship you read, hear, know. Once, I learned from the teacher that the principles of building a relationship and its meaning teach on psychology, not on various types of teacher studies. „We do not have to know this.” The word I give this speech has fallen. I do not want to judge it, but I do not have internal consent to bring education to a simple didactic process, „I say – you listen; I write-you write; I judge – you accept „,” I ask you – you do; I plan – You wait; „I organize – you are happy.” Wanting to not want every…

 • English

  ABOUT HOW TO GIVE A GOOD FOUNDATION. THE ROLE OF PRICES IN UPBRINGING AND EDUCATION

  One of the first topics of my parents’ workshops was the praise and consequences in the process of education. I do not remember how it sounded exactly, but in general it was about working together with the participants to develop a model of constructive praise and agree whether the consequences of read penalties really make any sense. Despite the fact that some time has passed since the meeting, I often remember this discussion, which turned out to be a valuable experience on my professional path. I asked the parents to think in groups and then share ideas on the forum. The example of the exercise was not my own then…

 • English

  „ALL CHILDREN FALL IN EYES, ALL THE CHILDREN SLEEP.” HOW TO HELP A CHILD TO EASY.

  My motherhood is at the beginning of my path. Although it seems to me that since the birth of my daughter centuries have passed it’s been only the third month since she greeted us in the world. In the whole postnatal recovery, I experienced every moment with Nina as the most beautiful event that met me in my life. Wanted, anticipated and finally with us. Real El Nijo, which turned our everyday life upside down. And so it has already been. We have mastered the art of serving the baby at a dizzying pace, and our days began to run in an unprecedented turbo rhythm. Despite the number of new…