Z całym zespołem szkoły, którą tworzymy postanowiliśmy pielęgnować istotne dla nas wartości, które w ramach codziennych działań pragniemy przekazywać naszym uczniom. Obok uczciwej pracy i postawy wobec siebie wzajemnie, ważne są dla nas szacunek i… Więcej

Udostępnij:

Wspieranie dziecka w osiąganiu dobrych wyników w nauce jest jednym z podstawowych zadań każdego rodzica. Wysoka ocena może oznaczać bardzo dobre lub wybitne opanowanie zagadnień zawartych w programie nauczania  oraz potencjał dziecka do doskonalenia swojej… Więcej

Udostępnij: