• Education

    5 zasad skutecznego działania w pracy z dziećmi i młodzieżą

    Poniższe zasady zostały przedstawione przeze mnie jako prezentacja podczas konferencji Lech Cup Conference w 2014 r. Wybrałam 5 takich reguł, które lubię stosować w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomagają mi zastanowić się nad własnym stosunkiem do pracy z uczniem, układają nieco w głowie zanim wejdę do klasy, a przede wszystkim pozwalają czerpać ogromną przyjemność z kontaktu z Wychowankami. Przyjmij perspektywę dziecka Spróbuj zrozumieć punkt widzenia i sposób pojmowania świata oraz rzeczywistości adekwatnie do wieku, doświadczenia i wiedzy dziecka. Usłysz pogląd na daną sprawę, zapytaj o ocenę danej sytuacji, zobacz jego postrzeganie otoczenia, zniż się do poziomu wzrostu i ujrzyj świat oczami swojego ucznia. Wówczas dostrzeżesz jak widzi salę lekcyjną,…

  • Education

    Ja OK i Ty OK – czyli o istocie relacji nauczyciela i ucznia

    Przyglądając się wspólnej pracy nauczycieli i uczniów dostrzegam, że ich wzajemna relacja- jej jakość oraz charakter stanowią bardzo istotny czynnik w rozwoju zarówno u dzieci jak i dorosłych. Jestem przekonana, że nie można skutecznie przeprowadzić procesu dydaktycznego bez wspólnego zaangażowania, zaufania, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji każdej ze stron. Tempo zmian w otaczającym nas świecie wymaga rozwoju nie tylko sprawnego intelektu, ale przede wszystkim umiejętności adaptowania się, wyrażania własnych potrzeb, nazywania swoich emocji oraz współdziałania z otoczeniem. Tak widzę wyzwania edukacji zarówno teraz jak i w przyszłości. Dzięki postawie pełnej otwartości, życzliwości, optymizmu, empatii oraz akceptacji nauczyciel może wspierać w swoich uczniach przekonanie, że są wystarczająco dobrzy i ważni tak…